PODPOR ROZVOJ KULÚRY SLOVENSKEJ ROUTE 66

Blíži sa čas daňového priznania a návštev daňového úradu. Kto by to mal rád? Zúročte svoje 2% percentá z dane z príjmov za uplynulý rok a pomôžte rozvoju kultúry Slovenskej ROUTE66. Tieto prostriedky nie sú pre vás žiadnou sumou navyše, sú časťou vášho povinného odvodu.

Darovaním 2% z dane prispejete OZ Priateľov slovenskej cesty č.66. ĎAKUJEME!


Údaje o prijímateľovi

IČO: 42255708
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Občianske združenie Priateľov slovenskej cesty č. 66
Sídlo – Ulica: Nádražná
Súpisné/orientačné číslo: 28
PSČ: 90028
Obec: Ivanka pri Dunaji

Aktuálne tlačivá

1. [ŽIA38v18] ŽIADOSŤ o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň (PDF)
2. [V2Pv18] VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (PDF) + potvrdenie + poučenie
3. [DPFOAv18] DAŇOVÉ PRIZNANIE fyzických osôb TYP A (editovateľné PDF) + potvrdenie
4. [DPFOBv18] DAŇOVÉ PRIZNANIE fyzických osôb TYP B (editovateľné PDF) + potvrdenie
5. [DPPOv18] DAŇOVÉ PRIZNANIE právnických osôb (editovateľné PDF) + potvrdenie

Tlačivá č.2-5 sú predvyplnené.

Postup krokov

ZAMESTNANCI

ktorí žiadajú svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

 • Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. V žiadosti (TLAČIVO č.1) musí byť na druhej strane v bode VII. vyznačené krížikom (x) požiadanie zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia bude neskôr možné zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% zo zaplatenej dane (to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať).
 • Zaobstarajte si Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (TLAČIVO č.2). Na začiatku tlačiva vyplňte svoje údaje. V kolónke Rok (vpravo hore) musí byť uvedený rok 2018. Na konci prvého oddielu uveďte vypočítanú výšku sumy a dátum zaplatenia dane – oba údaje vypočítané / zistené z Potvrdenia o zaplatení dane (prvý bod tohoto postupu).
  Ak nie je použité predvyplnené tlačivo tak v kolónkach 15-21 vyplňte údaje o prijímateľovi uvedené na tejto stránke.
 • Do 30.04. doručte na Daňový úrad podľa Vášho bydliska originály oboch tlačív (Potvrdenie a Vyhlásenie).

FYZICKÉ OSOBY

ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

 • Vypočítajte si z Vami platenej dane sumu, ktorú poukážete prijímateľovi. Maximom sú typicky 2% a minimom 3 EUR.
 • Zaobstarajte si formulár Daňového priznania podľa typu fyzickej osoby:
  Fyzické osoby TYP A (TLAČIVO č.3)
  Fyzické osoby TYP B (TLAČIVO č.4)
 • Formulár riadne vyplňte. V príslušnej sekcii vyplňte údaje o prijímateľovi uvedené na tejto stránke. Umiestnenie sekcie s údajmi o prijímateľovi podľa typu fyzickej osoby:
  Fyzické osoby TYP A (TLAČIVO č.3) … strana 5 / VIII. oddiel
  Fyzické osoby TYP B (TLAČIVO č.4) … strana 12 / XII. oddiel
 • Riadne vyplnené a podpísané daňové priznanie na Váš daňový úrad doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.).

PRÁVNICKÉ OSOBY

 • Vypočítajte si z Vami platenej dane sumu, ktorú poukážete v prospech prijímateľa. Maximom je 1% a minimom 8 EUR.
 • Zaobstarajte si formulár Daňového priznania (TLAČIVO č.5) a riadne ho vyplňte (v sekcii na strane 12 / VI. časť vyplňte údaje o prijímateľovi uvedené na tejto stránke).
 • Riadne vyplnené a podpísané daňové priznanie na Váš daňový úrad doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.). Nezabudnite v termíne podania aj zaplatiť daň z príjmov.

Dôležité termíny

 •  15.2.2019 – posledný termín pre požiadanie zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

 • 31.3.2019 – posledný termín na podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami
 • 30.4.2019 – posledný termín na podanie Vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (na daňový úrad sa okrem Vyhlásenia podáva aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Linky